Γλώσσα / Language  
Καταχώρηση Προσώπου Επαφής
Στοιχεία Προσώπου Επαφής
Κωδικός Προσώπου
Επαφής:
           
Ονοματεπώνυμο:    
Εταιρεία \ Οργανισμός:  
Τηλ. Επικοινωνίας:
Εσωτ.:      
Fax: Εσωτ.:    
e-mail:    
Διεύθυνση:  
Πόλη:  
Περιοχή:  
T.K.:    
Χώρα:
Κωδικοί
Κωδικός Εξουσιοδότησης:    
Επιβεβαίωση Κωδικού Εξουσιοδότησης:    
     Επιστροφή
    
Διευκρινίσεις
- Ο Κωδικός του Προσώπου Επαφής πρέπει να είναι της μορφής 214_<xx..>  έως 16 χαρακτήρες. π.χ. 214_myname
- Το τηλέφωνο και το fax πρέπει να είναι της μορφής +<xx...>.xxxxxxxxxx π.χ. +30.2101234567
- Το email πρέπει να είναι της μορφής:<mailaccount>@<mailserver.gr> π.χ. mymail@forthnet.gr
- Ο Κωδικός Εξουσιοδότησης θα πρέπει να έχει μήκος 8-16 χαρακτήρων, να περιέχει έναν τουλάχιστον χαρακτήρα από κάθε μια από τις ομάδες [a-z], [A-Z], [0-9] και έναν τουλάχιστον ειδικό χαρακτήρα, ~!@#$%^&*(){}:;-_+=/?[] (εξαιρείται η τελεία).
- (*) Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
© 2008 Forthnet. All rights reserved.
Created & Hosted by Forthnet eBusiness Services